Vzdělání a odborné kurzy

1989 - 1993

Střední zdravotnická škola obor rehabilitační pracovník

2003 - 2004

Měkké a mobilizační techniky

2004 - 2005

Specializační studium – atestace

2006

Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu – fyzioterapeut

2006

Baňkování

2012

Neodkladná péče a kardiopulmonální resusitace

2011 - 2012

Metoda Ludmily Mojžíšové ( funkční ženská sterilita)

2015

Spirální stabilizace páteře ( SM systém ) A+B

2013 - 2016

Slovenská zdravotnická univerzita Bratislava obor fyzioterapie

2016

Státní zkouška Bc.

2016

Spirální stabilizace páteře ( SM systém ) C+D

2016

Kineziotaping

2020

Státní zkouška Mgr.

Praxe

1993

Nástupní praxe Odborný léčebný ústav Metylovice

1993 – 2000

Ordinace MUDr. Karel Andrýsek, Frýdlant nad Ostravicí

2000 - 2004

Beskydské rehabilitační centrum Čeladná

2004 – 2006

Rehabilitace Zdeňka Skotnicová, Frýdlant nad Ostravicí

2006

Zahájen provoz NZZ ( nestátní zdravotnické zařízení )

Rehabilitační ambulance